Räntesänkning!

2012-03-05

Med anledning av sänkta marknadsräntor sänker vi räntan med 0,25%.