Bli partner

Med förmånliga kredittjänster och humana värderingar vill vi hjälpa er att bygga en helhetslösning kring er kärnverksamhet. Ni ska kunna erbjuda goda finansiella tjänster och produkter, anpassade för att möta just era kunders/ patienters behov. Tjänster och produkter som gör er än mer attraktiva och som bidrar till ökad framgång. 

Inte allt - inte för alla

Human Finans har tydligt valt väg. Vi arbetar endast med tjänster och produkter för finansiering av hälsa, vård och utbildning. En nischning som gör oss till en annorlunda leverantör av pengar och som ger er som partner uppenbara fördelar:

 • Advisory Board: Vi för en löpande dialog med företrädare för området, vilket bidrar till att våra tjänster och produkter alltid möter era och era kunders/patienters behov på rätt sätt.
   
 • Bara hos er: Våra humana lån och krediter är avsedda för köp hos våra partners inom hälsa , vård och utbildning.
   
 • Nya tjänster och produkter: Vi kommer successivt att utveckla fler anpassade tjänster och produkter. Som partner är du därför garanterad en successiv utveckling av ert helhetserbjudande. 

Våra löften till er och era kunder/patienter

Vi kallar vår finansiering för humana lån och krediter. Det är inte bara en lek med ord utan har en djupare botten - vi visar omtanke om kunden/patienten i allt vi gör: 

 • Ärligt: Vi har inga "smarta" konstruktioner med dolda räntor och avgifter. Dina kunder/patienter vet vad de får och det finns ingenting gömt i det finstilta.
   
 • Enkelt: Våra tjänster är okomplicerade och lätta att förstå. Det är enkelt att ansöka och enkelt att få svar. Och enkelt att ha med oss att göra.
   
 • Rättvist: Vi gör inte skillnad på folk och folk. Alla som uppfyller våra grundkrav får lika förmånliga villkor, oavsett lånebelopp, förmögenhet eller inkomst. 
   

Självklart värnar vi dina kunders/patienters personliga integritet och alla led i våra processer genomsyras av hög sekretess. 

Human Finans är en trygg och långsiktig partner

Våra produkter och tjänster produceras i samarbete med Svea Bank där Human Finans agerar förmedlare av krediter och Svea Bank är kreditgivare. Svea Bank är en samarbetspartner som vi valt med stor omsorg. En partner med finansiell styrka som ger er trygghet och långsiktighet. En partner som delar våra värderingar om ärlighet, enkelhet och rättvisa - värderingar som styr utvecklingen av våra tjänster och produkter.  

Vill du bli partner?

Om du vill veta mer hur Human Finans kan stärka ert erbjudande ut mot kund/patient, ta kontakt med Magnus Rowell: 

Telefon 08-560 201 15
Mobil 070-242 10 85
E-post: magnus.rowell@humanfinans.se

Räkna på din delbetalning

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS