Om Human Finans

Bakgrund

Människors förväntningar på goda välfärdstjänster blir successivt högre. Tillgängliga och individuellt utformade tjänster efterfrågas allt mer. Det i kombination med nya och förbättrade läkemedel, behandlingsmetoder, ny teknik samt fler alternativa utbildningsvägar, ställer allt större krav på offentlig finansiering. En finansiering som är svår att säkerställa via ökade skatter.

Utvecklingen inom hälsa, vård och utbildning har därför ökat utbudet av privata vård - och utbildningsföretag och därmed behovet av privat finansiering. Allt fler människor är också villiga att med egna medel betala för sin personliga utveckling, en god hälsa och en sund livsstil. Därför behövs Human Finans. Genom våra samarbeten med vårdgivare, hälso- och utbildningsföretag förser vi patienter och kunder med en trygg, tillgänglig och förmånlig finansiering. En finansiering som är anpassad till de önskemål och behov som våra partners och deras kunder/patienter ställer.

Vår idé

Human Finans utvecklar, marknadsför och tillhandahåller finansiella tjänster och produkter som ger fler människor möjlighet att investera i sin personliga utveckling och i sin egen eller i sitt djurs hälsa. Produktion och distribution görs av väl utvalda samarbetspartners. Partners inom finansiering med finansiell styrka samt partners inom den privata hälso- och sjukvården och partners inom skolan/utbildning. 

Förmedling av krediter till konsument i samarbete med Svea Bank 

Human Finans verkar som förmedlare av krediter till konsumenter under tillstånd från Finansinspektionen. Förmedling av krediter sker i samarbete med Svea Bank där Svea Bank är kreditgivare. 

Svea Bank är en samarbetspartner som vi valt med stor omsorg. En samarbetspartner med finansiell styrka som ger våra partners och kunder trygghet och långsiktighet. En samarbetspartner som delar våra värderingar om ärlighet, enkelhet och rättvisa - värderingar som styr utvecklingen av våra tjänster och produkter. 

I samarbete med partnerföretag inom hälsa, vård och utbildning

Human Finans har tydligt valt väg. I samarbete med företag inom hälsa, vård och utbildning erbjuds patienter och kunder olika alternativ till förmånlig delbetalning. Det kan vara betalning av olika typer av behandlingar såsom ögonlaseroperationer, IVF, estetisk kirurgi, tand- eller veterinärvård. Det kan också vara betalning av träning på gym eller betalning av utbildning.

Advisory Board

Till Human Finans har vi kopplat en Advisory Board bestående av kompetenta människor inom området. Syftet är att förstärka det kunskapsförsprång Human Finans redan har vid finansiering av hälsa, vård och utbildning.

I Advisory Board ingår Med. Dr Maria Granberg, Johan Holmsäter och Tandläkare Per Jesslén. Maria har forskat om de kostnadsmässiga konsekvenserna i samband med ofrivillig barnlöshet, både för samhället och för det enskilda paret. Johan grundade Friskis & Svettis 1978 och driver sedan 1986 företaget Liv & Lust. Johan har bl.a. skrivit boken Livsstilsanalfabetism. Per är övertandläkare i käkkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm, driver Karlakliniken, privat specialistklinik i centrala Stockholm med inriktning mot käkkirurgi och dentala implantat men där även bedrivs allmäntandvård.

Ägarbild

Human Finans startade sin verksamhet 2004 och ingår i Human Gruppen som bl.a. bedriver affärsutveckling inom bank & finans.  

 

Räkna på din delbetalning

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS