Ambulanssjukvård

Utbilda dig till Ambulanssjukvårdare 

Ambulanssjukvården är den första länken i vårdkedjan vid det akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade människor. Det är viktigt att en ambulanssjukvårdare kan möta och tillgodose samhällets och patientens krav på god och säker vård.    

Samarbete för förmånliga och enkla betalningslösningar

För att möta samhällets och vårdens höga krav på säkra och snabba ambulanstransporter finns det företag som erbjuder utbildning till ambulanssjukvårdare. Det är en utbildning som ofta måste betalas med egna medel. Human Finans erbjuder hjälp med förmånliga och enkla betalningslösningar. Tillsammans utarbetar vi den återbetalningsform som passar dig bäst. Du kan t.ex. ansöka om ett kostnadsfritt kreditlöfte och dela upp din betalning i 6, 12 och ibland 24 månader utan ränta.

 

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS