Detaljhandel

Din kunskap är efterfrågad

Utbildningar inom detalhandel är efterfrågade. Företag i branschen är aktiva både i utformningen av utbildningar och genom att ta emot studenter för LIA (Lärande i arbete). Det finns idag detaljhandelsområden där det råder brist på specialistkunnande, områden som efterfrågar en bredare kompetens, flexibilitet, sociala färdigheter och förmåga att kunna se både helheter och processer. Där fyller en yrkeshögskoleutbildning ett behov, vilket är viktigt för branschens aktörer. Det är kanske därför så många som 8 av 10 studenter får jobb efter sin utbildning. 

Samarbete för förmånliga och enkla betalningslösningar

För att möta detaljhandelsföretagens höga krav på kompetenta medarbetare erbjuder vår partner utbildning till butiksledare. Det är en utbildning som ofta måste betalas med egna medel. Human Finans erbjuder hjälp med förmånliga och enkla betalningslösningar. Tillsammans utarbetar vi den återbetalningsform som passar dig bäst. Du kan t.ex. ansöka om ett kostnadsfritt kreditlöfte och dela upp din betalning i 6, 12 och ibland 24 månader utan ränta.  

Välkommen till vår partner inom Detaljhandel!

  Aspero Kompetens

  Aspero Kompetens är ett utbildningsföretag som ligger i fronten när det gäller utbildning och modernt lärande. Deras utbildningar, kurser och projekt är skapade och utvecklade i nära samarbete med näringslivet i Europa.


  Cady Utbildningar

  Cady är ett av Almega auktoriserat utbildningsföretag. Alla utbildningar är på distans och avslutas med en slutuppgift.


  Entreprenörskolan Stiftelsen Hantverk & Utbildning

  Entreprenörskolan i Leksand erbjuder Yrkeshögskoleutbildningar med entreprenöriell inriktning som är utarbetade tillsammans med näringslivet utifrån behovet av kunniga och kvalificerade medarbetare.


  Imagefocus

  Imagefocus arbetar med personlig utveckling, samt utbildning och coachning för företag, organisationer och skolor för att täcka marknadens behov av ökad personlig service. Exempel på utbildningar är Diplomerad Yrkeslärare och Diplomerad Personal Shopper.


Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS