Överviktskirurgi

Övervikt och Fetma 

Övervikt och fetma innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan.  I allmänt språkbruk blandas övervikt och fetma ofta ihop. I medicinska och vetenskapliga sammanhang är de två begreppen helt skilda åt. WHO (World Health Organization) klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.

Fetma - en sjukdom 

Fetma är en kronisk sjukdom och dess symtom och följdsjukdomar utvecklas successivt. I dess tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge ryggvärk och trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet. Obehandlad fetma har en tendens att försämras och kan då leda till livshotande sjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné.  Det är därför viktigt att söka professionell hjälp om man har drabbats av fetma.

Antalet överviktiga ökar

Det sker en alarmerande ökning av övervikt och fetma över hela världen. I Europa finns idag minst 135 miljoner feta personer och cirka 6 miljoner med höggradig fetma. Sjukdomens utbredning tros fördubblas under de närmaste 20 åren. Ökningstakten varierar mellan olika länder i Europa. England är det land som har en av de snabbaste ökningarna. Där rapporteras förekomsten av fetma idag vara över 20%. 

Samarbete för förmånliga och enkla betalningslösningar

En behandling mot övervikt kan bli mycket kostsam. Human Finans erbjuder bra betalningslösningar för att förenkla detta. Tillsammans utarbetar vi den bästa betalningsformen, ett fast belopp varje månad med en längre eller kortare återbetalningstid. Du kan t.ex. ansöka om ett kostnadsfritt kredit och dela upp din betalning räntefritt i 6, 12 eller 24 månader.

Välkommen till våra partners inom överviktskirurgi!

  Aleris Obesitas

  Kliniken har två moderna kliniker, en i Malmö och en i Stockholm. Aleris Obesitas team med kirurger och dietister har under tio år hjälpt tusentals män och kvinnor till ett hälsosammare liv.


  Capio Kirurgkliniken vid Sophiahemmet

  Capio Kirurgkliniken erbjuder överviktskirurgi och behandlingar som helt baseras på publicerade vetenskapliga resultat. Och kliniken har två ambitioner med sitt sätt att arbeta. Den första är att ge varje patient en övervikts-behandling i världsklass. Den andra är att ge patienten allt stöd den behöver för att nå sin nya vikt - och behålla den.


  Centrum För Titthålskirurgi CFTK - Capio

  CFTK utför i huvudsak två olika typer av fetmaoperationer och har en mycket stor erfarenhet av Gastric Bypass och en för Skandinavien unik erfarenhet av Sleeve Gastrectomy, som idag är den vanligaste operationsmetoden.


  GB Obesitas Skåne

  GB Obesitas kirurgteam lett av dr Hjörtur Gislason har erfarenhet av 18000+ fetmaoperationer.
  Kliniken utför gastric bypass, sleeve, SASI samt komplikationskirurgi.
  Kliniken vill hjälpa dig!


  Nordiskt Centrum för Kirurgi

  Kliniken utför plastikkirurgi, överviktskirurgi och endoskopi. Kliniken finns i Linköping med moderna operationssalar, med närhet till både kommunikationer och Universitetssjukhuset samt i Stockholm och Helsingborg för konsultationer, undersökningar och mindre kirurgiska och ortopediska ingrepp.


Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS