Livio Fertilitetscentrum Umeå

Livio Fertilitetscentrum i Umeå utför mer än 500 IVF-behandlingar per år. Kliniken bedriver samtidigt som enda svenska privata klinik också en framgångsrik donationsverksamhet. Genom sitt samarbete med kvinnokliniken vid Norrlands Universitetssjukhus kan kliniken erbjuda behandling med såväl donerade spermier som donerade ägg. Klinikens huvuduppgift är att genom trygghet, kontinuitet och kvalitet ge sina patientpar bästa möjliga behandlingsresultat. 

Ca 70% av de som genomgår IVF-behandling har uppnått en graviditet inom ramen för tre försök. För en del par lyckas dock behandlingen inte, även om flera försök görs. Kliniken fäster därför också stor vikt vid rådgivning och utvärdering i de fall behandlingen inte lyckats efter tre försök. Även de par som genomgått barnlöshetsutredning på annan klinik eller mottagning är välkomna för en förutsättningslös genomgång av utredningsresultat och eventuella tidigare behandlingsförsök. 

IVF-kliniken Umeå är en del av Livio, Nordens största vårdgivare inom assisterad befruktning. Inom koncernen finns även ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, som samordnar och koordinerar forskningsinsatser mellan klinikerna. Koncernen genomför ca 5 300 IVF-behandlingar per år med graviditetsresultat i absoluta toppklass.

Välkommen till Livio Fertilitetscentrum Umeå!


www.livio.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS