GHP Kirurgkliniken Stockholm

GHP Kirurgkliniken  erbjuder överviktskirurgi och behandlingar som helt baseras på publicerade vetenskapliga resultat. Och kliniken har två ambitioner med sitt sätt att arbeta. Den första är att ge varje patient en överviktsbehandling i världsklass. Den andra är att ge patienten allt stöd den behöver för att nå sin nya vikt - och behålla den. 

Klinikens experteam som består av läkare, dietist, sjuksköterska och KBT-terapeut (kliniken i Stockholm) har redan hjälpt tusentals människor till ett lättare, längre och friskare liv. 

På kliniken erbjuds både kirurgisk och icke kirurgisk (kliniken i Stockholm) behandling med patientens behov i centrum. Uppföljningen av dig och din behandling ges stort utrymme. På så sätt ser kliniken till att du mår bra samtidigt som kliniken kvalitetssäkrar sitt arbete.

Resultatet beror på vilken behandlingsmetod du väljer, dina förväntningar och hur väl du lyckas ändra livsstil. Därför är det viktigt att du följer klinikens råd och anvisningar för sundare levnadsvanor. Det är också viktigt att man är noggrann med de hälsouppföljande återbesöken till kliniken.  

GHP Kirurgkliniken finns representerad med kliniker i Stockholm, Skåne och Luleå. 

Välkommen till GHP Kirurgkliniken Stockholm!


www.kirurgkliniken.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS