Gestalt Akademin i Skandinavien

Gestaltakademin har sedan 1976 erfarenhet av att ge utbildningar som ger varaktigt resultat, både gällande personlig utveckling och organisationers potential. Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra – oavsett om det gäller privata eller arbetsrelationer. Det är vad gestaltmetodiken bygger på och som skolan utgår från i sina utbildningar. Genom träning, spegling, feedback och andra metoder utvecklar deras utbildningar förmågan att hantera komplexitet och dilemman. Organisationsutbildningarna fokuserar även på förmågan att samtidigt ta hänsyn till att organisationer infattar människor.

Skolans utbildningar utvecklar förmågan att hantera komplexitet och dilemman och att tillvarata människors hela potential.

Gestaltakademin erbjuder Europas mest heltäckande utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Skolans Terapeutprogram är ackrediterat av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) sedan drygt 10 år. I Europa finns totalt 29 ackrediterade institut som erbjuder gestaltutbildningar. 

Välkommen till Gestalt Akademin!


www.gestaltakademin.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS