Lifecap

Lifecaps utbildningar är processorienterade och upplevelse-baserade. Den pedagogik de arbetar efter, som bygger på kognitiv beteendeteori, strävar efter att ge dig som elev möjlighet att tydligare se dig själv och dina egna beteenden.

De studerar kopplingen mellan tanke, känsla och handling, samt hur vi, utan att reflektera, ofta använder vår historia som mall för hur vi agerar i nuet. Detta leder ofta till en upprepning av historien i framtiden.

Lifecap anser att en bra terapeut är villig att ständigt arbeta med sig själv för att kunna tjäna sina klienter på bästa sätt. När vi själva tar ansvar för vårt liv och gör förändringar som leder oss till ett bättre mående, kan vi även visa andra vägen. 

Välkommen till Lifecap!


www.lifecap.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS