Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla de underliggande orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling.

Ansvariga utbildare är; Dr. Peter Martin leg. läkare och medicine doktor i farmakologi. Han arbetade under 15 års tid med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskningsgrupp och har därefter jobbat som läkare på vårdcentraler och sjukhus samt Jonas Bergqvist leg. sjukgymnast, träningscoach och funktionsmedicinsk terapeut med över 10 års erfarenhet av såväl utbildning som kliniskt arbete.

Välkommen till Funktionsmedicinska Vårdutbildningar!


www.fmvu.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS