Lifestyle Group Scandinavia

Hos Paleo Institute hittar du kortare inspirationskurser eller längre yrkesprogram som sträcker sig över 1 - 2 år. Med yrkesprogramet Cert. PI Funktionsmedicinsk Terapeut får du den bästa grunden för ett framtida yrke inom kost, näring och hälsa. I dagsläget erbjuder Paleo Institute 5 kurser / yrkesutbildningar.

  1. Grundkursen Ät & Lev Paleo
  2. Cert. PI Kostrådgivare
  3. Cert. PI Funktionsmedicinsk Terapeut
  4. Cert. PI Persolig Tränare
  5. Cert. PI IdrottsnutritionsCoach

Deras utbildningar vilar på en gedigen vetenskaplig, holistisk och evolutionär grund. Med det sistnämnda menar de att många svar på vad som skapar hälsa och ohälsa finns att hämta i vårt evolutionära ursprung. mf Hälsoutbildningar avsätter tid i våra utbildningar till att förstå detta ursprung och för att kunna resonera utifrån evolutionen som logisk teoribas. Du kan läsa deras utbildningar oavsett om du vill ha en yrkesutbildning eller om du vill lära för egen skull. 

Välkommen till Paleo Institute!

 


www.lifestyle-group.se

Ring oss nu på 08 560 201 15 så berättar vi mer.

Våra humana lån och krediter ger människor och djur bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

KONTAKTA OSS